LAWLY ympäristölainsäädäntö

MILJØLOVGIVNING

Miljølovgivningen gjelder for alle virksomheter, og antall gjeldende lovkrav kan avhengig av type virksomhet og drift være svært omfattende. Eksempelvis kan antall krav knyttet til oppbevaring av kjemiske stoffer og avfallshåndtering overstige hundre ulike krav. Det er et omfattende og risikabelt arbeid å holde oversikt over disse kravene ved bruk av et enkelt Excel-regneark, slik mange gjør i dag.

LAWLY er et skreddersydd verktøy for å administrere disse oppgavene. Ved hjelp av et dashbord og en rekke støtteverktøy kan du administrere miljøkrav og håndtering av helse og sikkerhetsspørsmål mer profesjonelt. Med Kravregisteret kan du vurdere nivå av overholdelse, tildele oppgaver til ulike personer og systematisk følge opp gjennomføringen av planlagte handlinger. Du vil raskt få rask oversikt over områder som trenger mer arbeid for å oppnå overholdelse. Vi har også tilgjengelige eksperter innen miljø og helse over hele verden som kan hjelpe deg med komplekse spørsmål og utfordringer.

Avhengig av geografien inkluderer Servicepakken viktige internasjonale avtaler, transnasjonal/nasjonal/føderal/regional/statlig og til og med kommunal lovgivning. Vi har også muligheten til å legge til i offisiell veiledende dokumentasjon, hvis tilgjengelig. For oss dekker omfanget av miljøkrav generelt følgende:

 • Generell miljøledelse
 • Eiendomsforvaltning/Arealbruk
 • Vannhåndtering
 • Håndtering av avløpsvann
 • Håndtering av utslipp til luft
 • Håndtering av ufarlig avfall
 • Håndtering av farlig avfall
 • Håndtering av farlige kjemikalier
 • Håndtering av farlige materialer

I tillegg inkluderer Servicepakken vår muligheten for organisasjoner til å opprette og administrere egne registre og inventarlister for informasjon eller dokumentasjon knyttet til HMS-spørsmål.

 

Miljølovgivningspakken kan kombineres med Helse- og sikkerhetslovgivningspakken, og bestilles sammen. Det finnes også en enklere versjon av de to pakkene kalt HMS LITE.

LAWLY gir deg en skreddersydd liste over krav som gjelder for din organisasjon. Den administrerer alle endringer, og varsler deg om endringer i innhold som du bør vite om.  Tjenesten gir deg en database med helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon som er oppdatert til enhver tid. Kravet om ledelsessystemer for å identifisere og følge gjeldende lovgivning oppfylles, og kan dokumenteres for alle interessenter.

HVEM KAN HA NYTTE AV DENNE TJENESTEN?

Tjenesten passer for organisasjoner av alle størrelser med virksomhet i alle typer sektorer.

Eksterne revisorer er stadig mer kjent med LAWLY, og i noen tilfeller har valgt å benytte LAWLY for eget bruk.

LAWLY työsuojelulainsäädäntö

HELSE- OG SIKKERHETSLOVGIVNING

Avhengig av geografi inkluderer Servicepakken viktige internasjonale avtaler, transnasjonal/nasjonal/føderal/regional/statlig og til og med kommunal lovgivning. Vi har også muligheten til å legge til i offisiell veiledende dokumentasjon, hvis tilgjengelig. For oss dekker omfanget av helse- og sikkerhetskrav generelt følgende:

 • Generell helse- og sikkerhetsledelse
 • Yrkeshygiene
 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Kriseberedskap og respons

Under disse hovedtemaområdene dekker vi mer spesifikke temaer som organisatoriske krav, obligatorisk dokumentasjon, krav knyttet til mekaniske, fysiske, kjemiske, biologiske og psykososiale faktorer, krav til teknisk sikkerhet for maskiner og utstyr og eiendom, beskyttelse av ansatte, forebygging av ulykker og ledelse osv.

Helse- og sikkerhetslovgivningspakken oftest kombineres med miljølovgivningspakken og bestilles sammen. Det finnes også en enklere versjon av de to pakkene kalt HMS LITE.

TRYGG PÅ JOBBEN

Målet med helse- og sikkerhetslovgivningen er å forbedre arbeidsmiljøet for å sikre at de ansatte er trygge og har det bra. Dette oppnår man ved hjelp av forebyggende og beskyttende tiltak. Eliminering av nestenulykker, ulykker, yrkessykdommer på arbeidsplassen og arbeidsrelaterte helseproblemer krever dedikert og systematisk innsats. Noe av lovgivningen er så viktig at den til enhver tid skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte på en lett tilgjengelig måte.

HVEM KAN HA NYTTE AV DENNE TJENESTEN?

Tjenesten passer for organisasjoner av alle størrelser med virksomhet i alle typer sektorer.

Helse- og sikkerhetsledere har som oppgave å sørge for at sikkerhet og velvære håndteres på arbeidsplassen og at alle krav overholdes. Dette er et bredt tema.

LAWLY er et allsidig administrasjonssverktøy for helse og sikkerhet. Våre rådgivere innen miljø og helse er tilgjengelige over hele verden, og kan hjelpe deg med komplekse spørsmål og utfordringer.

LAWLY johtamisjärjestelmästandardit

STANDARDER FOR LEDELSESSYSTEM

LAWLY inkluderer også en ISO Standard-pakke som inneholder alle krav fastsatt i følgende systemstandarder for ledelse: ISO 9001, 14001, 45001. Ved hjelp av informasjonen i verktøyet vil du kunne vurdere overholdelse av standardkrav og gi dokumentert bevis på overholdelse.

ISO Standard-pakken er på engelsk, men kan gjøres tilgjengelig på andre språk på forespørsel.

Kombinasjon av ISO Standard-pakken og Revisjonsverktøyet til LAWLY gir en enestående innholds- og verktøypakke som kan brukes til å vurdere ledelsessystemet og implementeringen av dette.

Standarder for ledelsessystemer er ikke sektorspesifikke. Dette betyr at terminologien som brukes i disse kan være forskjellig fra hva du er vant til. Det kan være en utfordring å forstå hvordan et spesifikt krav oversettes til det virkelige liv. LAWLY har som mål å klargjøre dette, og bidra til å gjøre dokumentasjonskravene tydeligere.

HVEM KAN HA NYTTE AV DENNE TJENESTEN?

Tjenesten er egnet for organisasjoner som har et ISO 9001-, 14001- eller 45001-ledelsessystem på plass eller planlegger å få et i fremtiden. Tjenesten er også uvurderlig for alle som arbeider med å utvikle, implementere eller vurdere disse ledelsessystemene.

LAWLY auditoinnit ja löydöksien hallinta

REVISJONSVERKTØYET

Med Revisjonsverktøyet kan du planlegge og implementere interne og/eller eksterne revisjoner, evalueringer og andre overholdelsesgjennomganger. Revisjonene kan baseres på Innholdspakkene som allerede er tilgjengelige i LAWLY, for eksempel HMS eller ISO-standarder, eller på organisasjonens egne interne krav eller annet eksternt innhold.

Dokumentering av funn og observasjoner er raskt og enkelt.  Verktøyet kan brukes på alle mobilenheter. Bildebevis og stedsdata kan knyttes til hvert funn.

Verktøyet gjør det enkelt å administrere og følge opp korrigerende tiltak som har oppstått fra en revisjon. Dashboard og grafer gir oversiktlige sammendrag av revisjonsdata, og de kan for eksempel brukes i ledelsesevalueringer.

Revisjonsverktøyet er et tilleggsverktøy som gjør det mulig for deg å planlegge og utføre revisjoner av alle typer knyttet til forskriftsmessige krav, interne krav eller ledelsessystemer. Verktøyet kan også brukes til å dokumentere og administrere daglige sikkerhetsobservasjoner.

HVEM KAN HA NYTTE AV DENNE TJENESTEN?

Tjenesten er beregnet på organisasjoner som er underlagt interne og/eller eksterne revisjoner, vurderinger og andre samsvarsevalueringer. Typisk bruk ville være HMS-revisjoner på lokalitetsnivå, revisjoner av forsyningskjeder/underleverandører og sikkerhetsbefaringer på byggeplasser.

Når du planlegger å utvikle og implementere et administrasjonssystem, kan verktøyet brukes til å utføre en gap-analyse. Resultatene gir en ferdig liste over tiltak som må utføres for å kvalifisere for potensiell sertifisering. For organisasjoner som allerede er sertifisert, er verktøyet en mulighet til å effektivisere eksisterende interne revisjonsprosedyrer.

For å komplettere verktøyet tilbyr vi ekspertrådgivningstjenester knyttet til overholdelses- og ledelsessystemer. Våre eksperter innen HMS kan støtte deg, for eksempel i forbindelse med overholdelsesrevisjoner, kjemikalievurderinger, gjennomgang av tillatelser samt utføre system-gap-analyser, legge til rette for workshops og organisere konsultasjoner med interessenter.

 

LAWLY rekisterit ja luettelot

INTERNE HMS-REGISTRE

LAWLY inkluderer muligheten til å opprette og vedlikeholde en rekke interne registre og inventarlister, hvorav noen kan være lovpålagte dokumenter.

Registre og inventarlister kan inkludere:

 • Risikoregister– Data om alle identifiserte farer og risikoer på arbeidsplassen, inkludert risikovurderinger før og etter kontrolltiltak og estimerte potensielle kostnader knyttet til hver risiko
 • Oppgavebehandling– Data om alle oppgavene som er opprettet av brukere med indikasjon om status, person som er tilordnet ansvar og frist for ferdigstillelse
 • Kjemikalieregister– Data om alle kjemikalier som oppbevares og brukes på lokaliteten, inkludert informasjon om plassering, mengde, potensiell fare og nødvendig beskyttelse. Sikkerhetsdatablad kan også legges ved.
 • Kvalifikasjonsregister– Data om alle ansatte som har spesifikke HMS-relaterte kvalifikasjoner, tillatelser og lisenser, inkludert gyldighetsperioder og påminnelser.
 • Kravregister– Data om alle spesifikke forpliktelser som fremgår av tillatelser, overvåkingsplaner, rapporter fra myndighetsinspeksjoner osv., inkludert leveringsfrister og ansvarlige personer
 • Plan for vedlikehold og inspeksjon – Data om alle vedlikeholds- og inspeksjonsoppgaver som er planlagt for maskiner og utstyr, inkludert leveringsfrister, påminnelser og ansvarlige personer
 • Dokumentregistrer– En liste over all lovpålagt HMS-relatert dokumentasjon som skal være på plass, inkludert dato for siste oppdatering og vedlegg
 • HMS-lovgivning for arbeidsplassen – Et eget lagringssted med rask tilgang for helse- og sikkerhetslovgivning som det er lovpålagt å gjøre tilgjengelig på arbeidsplassen.

Lovgivning og ledelsessystemer krever at organisasjoner dokumenterer mye informasjon relatert til helse, miljø og sikkerhet. Tjenesten gjør det mulig for brukere å angi datoer for når disse dokumentene trenger oppdatering, enten det gjelder kvalifikasjoner med utløpsdato eller en vurdering som må gjennomgås regelmessig. Alle de originale dokumentene du har kan knyttes til registrene, noe som gjør verktøyet til et ideelt dokumentstyringssystem.

HVEM KAN HA NYTTE AV DENNE TJENESTEN?

Det interne registerverktøyet for HMS er inkludert i alle Innholdspakker unntatt HMS LITE.

LAWLY omat vaatimukset -toiminto

INTERNE KRAV

I tillegg til alle forskriftsmessige krav er organisasjoner også bundet til krav som oppstår som følge av tillatelser, myndighetsinspeksjoner, interne retningslinjer og prosedyrer og ulike kontrakter og avtaler som er inngått med ulike interessenter.

Du kan administrere alle disse kravene i LAWLY. For å gjøre ting raskt og effektivt, har du muligheten til å laste opp dine interne krav til databasen fra et Excel-regneark. Du har også muligheten til å bruke de samme interne kravene på flere lokaliteter samtidig. Som administrator for en bedriftskonto kan du for eksempel administrere innholdet i alle lokalitetsspesifikke kontoer med én handling. Dette gjør funksjonen Interne krav i LAWLY spesielt nyttig når du administrerer en organisasjon med flere lokaliteter enten de befinner seg i ett eller flere land.

 

 

Funksjonen Interne krav er et eget tilleggsverktøy som kan kobles til hvilken som helst Innholdspakke.

HVEM KAN HA NYTTE AV DENNE TJENESTEN?

Mange operatører, for eksempel i tungindustri, har hundrevis av tilleggskrav som oppstår i forhold til miljø- og kjemikalietillatelser. Håndtering av alle disse kravene uten et spesialbygd verktøy er arbeidskrevende og øker risikoen for manglende overholdelse.

contact us

HVOR ER DERE VIRKSOMME?

Rambøll har 15 000 ekspertrådgivere i 35 land rundt om i verden. I tillegg har vi pålitelige partnere og velutviklede nettverk. Sammen kan vi bistå våre kunder på alle kontinenter og i nesten alle land. Vi jobber nå med å kunne tilby LAWLY i hele verden, og vil gjerne høre hvilke land du er interessert i.

I dag har LAWLY ferdig utviklet innhold for Finland, Sverige, Danmark og Norge. Innholdet er på engelsk og på lokale språk.

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt våre eksperter.

LAWLY er HMS-verktøyet som kan bringe konsistens til HMS-administrasjonen av dine internasjonale operasjoner. Kombinasjonen av kunnskap om lokale lover og regler, en flerspråklig tjeneste og en digital plattform som muliggjør organisasjonsstrukturer på flere nivåer og intern dataregistrering, gir en optimal løsning.

Who can benefit from this service?

We all operate more or less in a global environment. Ensuring compliance with local requirements is a necessity and ensuring that all our partners are equally committed is just as important.