Terveys

Pysy terveenä

Työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien sekä yleisesti muidenkin organisaation vaikutuspiirissä olevien ihmisten terveys on vastuullisen yrityksen yksi tärkeimmistä vastuualueista.

Rambollin HSEQ-palveluissa, terveysasiat kuuluvat työhygienian laajempaan aihepiiriin. Työperäiset altistumiset, työterveyshuollon toiminta ja -seuranta sekä henkilösuojaimiin liittyvät asiat kuuluvat tähän aihepiiriin.

Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluu erilaiset lainsäädännön vaatimusten seurantaa helpottavat laki- ja vaatimusrekisterit, arviointilomakkeet ja tarkastuslistat mm. työturvallisuusriskienarvioinnille ja vaatimusten mukaisuuden arvioinnille, johtamisjärjestelmien arvioimiseen käytettävät tasokartoituslomakkeet sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tehokasta hallintaa helpottava työkalu. Asiantuntijamme ovat saatavillasi vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kertomaan säädösmuutoksista ja miten ne saattavat vaikuttaa sinun toimintaasi.

Erikoisosaajamme pystyvät tukemaan myös varsinaisessa tekemisessä eli toteuttamaan kaikki arvioinnit sekä mittaukset, joita tarvitaan tunnistamaan, luokittelemaan ja mittaamaan terveysvaaroja, ehdottamaan ja toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia.

Turvallisuus

Tee turvallisesti

Työturvallisuus on kriittinen tekijä kaikenkokoisissa organisaatioissa ja vaatii jatkuvia ponnisteluja kaikilta osapuolilta- työtekijöiltä ja esimiehiltä.

Rambollin HSEQ-palveluissa, työturvallisuusasiat kuuluvat seuraaviin laajempiin aihekokonaisuuksiin: yleinen työturvallisuusjohtaminen, operatiivinen turvallisuus ja pelastusvalmius. Riskinarviointi, toimintasuunnitelmien laatiminen, perehdytys, tiedottaminen ja ohjeistus, tiettyjen työntekijöiden suojeleminen, kone- ja laiteturvallisuus, prosessiturvallisuus, ohjeet korkean riskin töille ja pelastustöille, pelastuslaitteet, -merkinnät ja -reitit kuuluvat kaikki yllä mainittuihin laajempiin aihealueisiin.

Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluu erilaiset lainsäädännön vaatimusten seurantaa helpottavat laki- ja vaatimusrekisterit, arviointilomakkeet ja tarkastuslistat mm. työturvallisuusriskienarvioinnille ja vaatimusten mukaisuuden arvioinnille, johtamisjärjestelmien arvioimiseen käytettävät tasokartoituslomakkeet sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tehokasta hallintaa helpottava työkalu. Asiantuntijamme ovat saatavillasi vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kertomaan säädösmuutoksista ja miten ne saattavat vaikuttaa sinun toimintaasi.

Erikoisosaajamme pystyvät tukemaan myös varsinaisessa tekemisessä eli toteuttamaan kaikki arvioinnit sekä mittaukset, joita tarvitaan tunnistamaan, luokittelemaan ja mittaamaan terveysvaaroja, ehdottamaan ja toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia.

Ympäristö

Kehitä kestävästi

Tunnistetut ympäristönäkökohdat sijoittuvat vastuulliseen toiminnan ytimeen muodostaen kestävän yhteiskunnan kulmakivet. Näkökohtiin voi kuulua pilaavaan toiminnan jatkaminen rajoitteiden puitteissa, ympäristövahinkoja ennaltaehkäisevä toiminta ja valmius reagoida niihin nopeasti, raaka-aineiden maltillinen käyttö sekä niiden uusiutumiseen ja kiertoon tähtäävä toiminta.

Rambollin HSEQ-palveluissa, ympäristöasiat kuuluvat seuraaviin laajempiin aihealueisiin: yleinen ympäristöjohtaminen, jätehuolto, vesien ja jätevesien hallinta, vaarallisten kemikaalit ja muut haitta-aineet. Luvittaminen, raportointi, seuranta ja päästöjen vähennys ilmakehään, maaperään ja pohjaveteen, jätteiden ja jätevesien käsittely, kemikaalien käyttö ja varastointi ja vaarallisten aineiden kuljetus kuuluvat näihin aihealueisiin.

Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluu erilaiset lainsäädännön vaatimusten seurantaa helpottavat laki- ja vaatimusrekisterit, arviointilomakkeet ja tarkastuslistat mm. työturvallisuusriskienarvioinnille

ja vaatimusten mukaisuuden arvioinnille, johtamisjärjestelmien arvioimiseen käytettävät tasokartoituslomakkeet sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tehokasta hallintaa helpottava työkalu. Asiantuntijamme ovat saatavillasi vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kertomaan säädösmuutoksista ja miten ne saattavat vaikuttaa sinun toimintaasi.

Erikoisosaajamme pystyvät tukemaan myös varsinaisessa tekemisessä eli toteuttamaan kaikki arvioinnit sekä mittaukset, joita tarvitaan tunnistamaan, luokittelemaan ja mittaamaan terveysvaaroja, ehdottamaan ja toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia.

Laatu

Kurkota korkealle

Laadukas tekeminen johtaa mahdollisuuteen saavuttaa korkean tason suoriutumista, tuloksia ja tyytyväisyyttä. Oli kyse laadukkaista tuotteista tai palveluista, niiden taustalla on yleensä laadukas johtaminen. Laadukas johtaminen taas saavutetaan parhaiten niin, että kaikki organisaation eri toiminnat saadaan toimimaan saumattomasti yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Rambollin HSEQ-palveluissa, laatuasiat kuuluvat yhteen terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden kanssa. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluu erilaiset rekisterit ja tarkastuslistat, integroitujen johtamisjärjestelmien analyysit sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tehokasta hallintaa helpottava työkalu. Asiantuntijamme ovat saatavillasi vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kertomaan säädösmuutoksista ja miten ne saattavat vaikuttaa sinun toimintaasi.

Erikoisosaajamme pystyvät tukemaan myös varsinaisessa tekemisessä eli toteuttamaan kaikki arvioinnit sekä mittaukset, joita tarvitaan tunnistamaan, luokittelemaan ja mittaamaan terveysvaaroja, ehdottamaan ja toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia.