LAWLY ympäristölainsäädäntö

Miljølovgivning

Miljølovgivningen gælder for alle organisationer. Afhængigt af typen af virksomhed, industrisektor eller drift i almindelighed, kan antallet af gældende krav, f.eks. vedrørende opbevaring og brug af kemikalier eller affaldshåndtering, hurtigt løbe op. At holde styr på disse krav, deres ændringer og graden af overholdelse, er et overvældende og usikkert forehavende, hvis du blot bruger et Excel-regneark.

LAWLY er et værktøj og en service, der er skræddersyet til at håndtere netop disse opgaver. Ved hjælp af statuspaneler og en række hjælpeværktøjer kan du gøre håndteringen af miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål meget mere professionel. Kravregistret giver dig mulighed for at vurdere graden af overholdelse, tildele opgaver til forskellige personer og systematisk følge op på gennemførelsen af planlagte aktioner. Du får nemt overblik over, hvilke områder, der behøver at arbejde mere for at opnå lovmedholdelighed. Når vi står med komplekse spørgsmål eller udfordringer, er vores dygtige konsulenter i miljø- og arbejdsmiljøforhold over hele verden tilgængelige for at yde yderligere støtte.

Afhængigt af geografien omfatter vores servicepakke vigtige internationale aftaler, samt lovgivning på tværnationalt, nationalt, føderalt, statsligt, provinsielt og kommunalt niveau. Vi har også mulighed for at tilføje officielle vejledninger, hvis de er tilgængelige. For os dækker miljøkrav generelt følgende:

 • Generel miljøstyring
 • Ejendomsforvaltning / Arealanvendelse
 • Regulering og håndtering af vand og spildevand
 • Håndtering af luftemissioner
 • Håndtering af ikke-farligt affald
 • Håndtering af farligt affald
 • Håndtering af farlige kemikalier og materialer

Derudover giver den servicepakke vi tilbyder, mulighed for at en organisation kan oprette og administrere sine egne registre og fortegnelser over oplysninger eller dokumentation vedrørende miljø- eller arbejdsmiljøspørgsmål.

Miljølovgivningspakken kan kombineres med arbejdsmiljølovgivningspakken og bestilles sammen. Der er også en enklere version til rådighed af de to pakker kaldet HSE LITE.

LAWLY giver dig en skræddersyet liste over de krav, der er relevante for din organisation. Alle ændringer styres i baggrunden og servicen giver dig besked om de ændringer i indhold, der er relevante for dig. Servicen giver dig en løbende opdateret database over miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Krav i ledelsessystemer om at identificere og følge gældende lovgivning, er dermed opfyldt, og det er let at dokumentere over for alle interessenter.

HVEM KAN DRAGE FORDEL AF DENNE SERVICE?

Servicen er velegnet til en organisation af enhver størrelse, der opererer i enhver sektor.

Eksterne auditorer og rådgivere bliver mere og mere fortrolige med LAWLY, og i nogle tilfælde er det blevet det foretrukne værktøj til eget brug.

LAWLY työsuojelulainsäädäntö

ARBEJDSMILJØLOVGIVNING

Afhængigt af geografien omfatter vores servicepakke vigtige internationale aftaler, samt lovgivning på tværnationalt, nationalt, føderalt, statsligt, provinsielt og kommunalt niveau. Vi har også mulighed for at tilføje officielle vejledninger, hvis de er tilgængelige. For os omfatter arbejdsmiljøkrav generelt følgende:

 • Generelle bestemmelser for sikkerhed og sundhed
 • Arbejdshygiejne
 • Arbejdssikkerhed
 • Beredskab og indsats

Under disse hovedemneområder dækker vi mere specifikke emner som organisatoriske krav, obligatorisk dokumentation, krav vedrørende mekaniske, fysiske, kemiske, biologiske og psykosociale faktorer, tekniske sikkerhedskrav til maskiner og udstyr og ejendom, beskyttelse af medarbejdere, forebyggelse og håndtering af hændelser mv.
Arbejdsmiljølovgivningspakken kan kombineres med miljølovgivningspakken og bestilles sammen.

Der er også en enklere version til rådighed af de to pakker kaldet HSE LITE.

VÆR SIKKER PÅ ARBEJDET

Formålet med arbejdsmiljølovgivningen er at forbedre arbejdsmiljøet for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og trivsel. Dette opnås ved hjælp af forebyggende og beskyttende foranstaltninger. For at undgå hændelser og ulykker på arbejdspladsen, erhvervssygdomme og arbejdsrelateret dårligt helbred, kræves en målrettet og systematisk indsats.

HVEM KAN DRAGE FORDEL AF DENNE SERVICE?

Servicen er velegnet til en organisation af enhver størrelse, i enhver sektor.

Arbejdsmiljøchefer har til opgave at sikre, at sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen styres, og at alle krav overholdes. Emnet dækker et bredt område.

LAWLY er et alsidigt værktøj til styring af sikkerhed og sundhed. Når vi står over for komplekse spørgsmål eller udfordringer, er vores dygtige arbejdsmiljøkonsulenter tilgængelige over hele verden for at yde yderligere støtte.

LAWLY johtamisjärjestelmästandardit

STANDARDER FOR STYRINGSSYSTEMER

LAWLY indeholder en ISO-standardpakke, der omfatter alle kravene i ledelsessystemstandarderne ISO9001, ISO14001 og ISO45001. Ved hjælp af oplysningerne i værktøjet kan du vurdere overholdelsen af standardkravene og fremlægge dokumentation for overholdelse.

ISO-standardpakken er på engelsk, men kan gøres tilgængelig på andre sprog efter anmodning.

Kombinationen af ISO-standardpakken og LAWLY's auditværktøj giver en fremragende indholds- og værktøjspakke til at evaluere dit ledelsessystem og dets implementering.

Ledelsessystemstandarder er ikke sektorspecifikke. Det betyder, at den terminologi, der bruges i dem, kan være anderledes end den, du er vant til. Det kan være en udfordring at forstå, hvordan et givet krav udmøntes i virkeligheden. LAWLY har til formål at skabe klarhed i denne henseende og bidrage til at gøre dokumentationskravene mere indlysende.

HVEM KAN DRAGE FORDEL AF DENNE SERVICE?

Servicen er velegnet til organisationer, der har et ISO9001, ISO14001 eller ISO45001 ledelsessystem på plads eller planlægger at have et i fremtiden. Servicen er også uvurderlig for alle, der arbejder på at udvikle, implementere eller vurdere disse ledelsessystemer.

LAWLY auditoinnit ja löydöksien hallinta

Audit-værktøj

Auditværktøjet giver dig mulighed for at planlægge og implementere interne og/eller eksterne audits, overensstemmelsesvurderinger og andre vurderinger. Audits kan baseres på de indholdspakker, der allerede er tilgængelige i LAWLY, såsom HSE-krav eller ISO-standarder, på en organisations egne interne krav eller på andet eksternt materiale.

Det er nemt og hurtigt at dokumentere resultater og observationer. Værktøjet kan bruges på alle mobile enheder. Fotodokumentation og lokale oplysninger kan tilknyttes ethvert resultat.

Værktøjet gør det nemt at administrere og følge op på korrigerende handlinger, der er besluttet som følge af en audit. Statuspaneler og grafer giver et hurtigt overblik over auditdata, og de kan benyttes i f.eks. ledelsens evaluering.

Auditværktøjet er et tilføjelsesværktøj, der giver dig mulighed for at planlægge og udføre audits af enhver art vedrørende lovmæssige krav, interne krav eller ledelsessystemer. Værktøjet kan også bruges til at dokumentere og håndtere daglige sikkerhedsobservationer.

HVEM KAN DRAGE FORDEL AF DENNE SERVICE?

Servicen er beregnet til organisationer, der er underlagt interne og/eller eksterne audits, vurderinger og andre overensstemmelsesvurderinger. Typisk brug ville være HSE-audits, supply chain audits og sikkerhedsrunderinger på f.eks. byggepladser.

Når der planlægges og implementeres et ledelsessystem, kan værktøjet bruges til at udføre en gap-analyse. Resultaterne giver en færdig liste over handlinger der skal udføres, for at kvalificere sig til en potentiel certificering. For organisationer, der allerede er certificeret, giver værktøjet mulighed for at strømline eksisterende interne auditprocedurer.

Som supplement til værktøjet tilbyder vi ekspertrådgivning i forbindelse med lovmedholdelighed og ledelsessystemer. Vores HSEQ-eksperter verden over kan støtte dig i forbindelse med f.eks. gennemførelse af overensstemmelsesaudits, kemiske vurderinger, revurdering af tilladelser samt gennemførelse af system gap-analyser, facilitering af workshops og høringer for interessenter.

LAWLY rekisterit ja luettelot

INTERNE HSE-REGISTRE

LAWLY omfatter muligheden for at oprette og vedligeholde en række interne registre og fortegnelser, hvoraf nogle kan indeholde lovpligtige dokumenter.

Registre og opgørelser kan omfatte:

 • Risikoregister – Data om alle identificerede farer og risici på arbejdspladsen, herunder risikovurderinger før og efter kontrolforanstaltninger og potentielle anslåede omkostninger i forbindelse med hver risiko
 • Opgaveliste – Data om alle opgaver, oprettet af brugere, med angivelse af status, ansvarlig person og deadline for færdiggørelse
 • Kemikalieregister – Data om alle kemikalier, der opbevares og anvendes på stedet, herunder oplysninger om placering, mængde, potentielle farer og nødvendig beskyttelse. Sikkerhedsdatablade kan også vedhæftes
 • Kvalifikationsregister – Data om alle medarbejdere med specifikke HSE-relaterede kvalifikationer, tilladelser og certifikater, herunder gyldighedsperioder og påmindelser
 • Register over forpligtelser – Data om alle de specifikke forpligtelser, der opstår som følge af tilladelser, overvågningsplaner, myndighedsinspektionsrapporter osv., herunder forfaldsdatoer og ansvarlige personer
 • Vedligeholdelse og inspektioner – Data om alle de vedligeholdelses- og inspektionsopgaver, der er planlagt for maskiner og udstyr, herunder forfaldsdatoer, påmindelser og ansvarlige personer
 • Dokumentregister - En liste over lovpligtigt og anden HSE-relateret dokumentation, herunder dato for sidste opdatering og vedhæftede filer
 • HS-lovgivning på arbejdspladsen – Et separat opbevaringssted med hurtig adgang til HS-lovgivning, som det er et juridisk krav, at det stilles til rådighed på arbejdspladsen (ikke et krav i Danmark).

Lovgivning og ledelsessystemer kræver, at organisationer dokumenterer en række oplysninger om miljø, sikkerhed og sundhed. Vores service giver brugerne mulighed for at angive datoer for, hvornår disse dokumenter skal opdateres, uanset om det drejer sig om en kvalifikation, der har en udløbsdato eller en vurdering, der skal gennemgås regelmæssigt. Alle de originale dokumenter, du har, kan knyttes til registrene, hvilket gør værktøjet til et ideelt dokumentstyringssystem.

HVEM KAN DRAGE FORDEL AF DENNE SERVICE?

De interne HSE-registre er inkluderet i alle indholdspakker med undtagelse af HSE LITE.

LAWLY omat vaatimukset -toiminto

INTERNE KRAV

Ud over alle de lovgivningsmæssige krav er organisationer også bundet til krav, der opstår som følge af tilladelser, myndighedsinspektioner, interne politikker og procedurer og forskellige kontrakter og aftaler, der indgås med forskellige interessenter.

Du kan administrere alle disse krav i LAWLY. For at gøre tingene hurtige og effektive, har du mulighed for at uploade dine interne krav til databasen fra et Excel-regneark. Du har også mulighed for at anvende de samme interne krav på flere websteder samtidigt. For eksempel kan du som administrator af en virksomhedskonto administrere indholdet af alle dine lokalitetsspecifikke konti med én handling. Dette gør funktionen Interne krav i LAWLY særlig nyttig, når man administrerer en multi-site organisation, uanset om det er i et eller flere lande.

 

 

Funktionen Interne krav er et separat tilføjelsesværktøj, der kan knyttes til alle indholdspakker.

HVEM KAN DRAGE FORDEL AF DENNE SERVICE?

Mange operatører, for eksempel i den tunge industri, står over for hundredvis af yderligere krav, der opstår som følge af deres miljø- og kemikalietilladelser. Håndtering af alle disse krav uden et specialdesignet værktøj er ressourcekrævende og øger muligheden for manglende overholdelse.

contact us

HVOR ARBEJDER DU?

Rambøll har 15.000 ekspertrådgivere i 35 lande verden over. Derudover har vi betroede partnere og veludviklede netværk. Sammen er vi i stand til at betjene vores kunder på alle kontinenter og næsten alle lande. Vi arbejder i øjeblikket på at kunne tilbyde LAWLY i alle dele af verden, hvorfor vi vil blive glade for at høre, hvilke lande du er interesseret i.

LAWLY har i dag udarbejdet indhold til Finland, Sverige, Danmark og Norge. Indholdet leveres på engelsk og på det lokale sprog.

 Kontakt vores eksperter for mere information.

LAWLY er HSE-værktøjet, der kan skabe sammenhæng i HSE-ledelsen af dine internationale aktiviteter. Kombinationen af lokal regulatorisk viden, en flersproget service og en digital platform, der imødekommer organisatoriske strukturer og interne data på flere niveauer, giver en optimal løsning.

Hvem kan drage fordel af denne service?

Vi opererer alle mere eller mindre i et globalt miljø. At sikre overholdelse af lokale krav er en nødvendighed, og det er lige så vigtigt at sikre, at alle vores partnere er lige forpligtede.