Nina Cross

​Ninalla on lähes 20 vuoden kokemus konsulttina ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaatimusten arvioinnista ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Hän on toiminut useiden monikansallisten yritysten neuvonantajana mm. jätehuollon, informattioteknologian, energiasektorin, kemianteollisuuden, suunnittelun, terveyspalvelujen, elektroniikan sekä metsä- ja paperiteollisuuden parissa. Työkokemusta löytyy niin projektien johtamisesta kuin HSE-konsultoinnin ja kouluttamisenkin osa-alueilta. Ninan erityisosaamista ovat vaatimustenmukaisuusarvioinnit sekä johtamisjärjestelmien (ISO 14001 ja ISO 45001) kehittäminen ja ylläpito. Ninalla on myös laaja kokemus I ja II –vaiheen HSE Due Diligence -arvioinneista sekä teollisuuskiinteistöjen että kaupallisten rakennusten osalta. Hän on työskennellyt yli 100 kohteessa pohjoismaissa ja Irlannissa sekä UK:ssa.

Expertise

​Johtamisjärjestelmien rakentaminen, kehittäminen ja ylläpito (ISO 14001, ISO 45001); Ympäristöjohtaminen; Turvallisuusjohtaminen; Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntö; Toiminnan vaatimustenmukaisuus; Auditoinnit; Due Diligence

Pätevyydet

​Työturvallisuuskorttikouluttaja

Nina Cross

Department Manager

LL.B. (Hon), MSc

Espoo

SKOL02

Petri Blomberg

Petrillä on lähes 20 vuoden kokemus ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen sekä kemikaaliturvallisuuden kehittämisestä. Tehtävät ja toimeksiannot ovat pääasiassa teollisuuden prosessiturvallisuuteen liittyviä selvitys- ja kehittämistöitä sekä asiakkaiden johtamisjärjestelmien (ISO14001 ja ISO45001) kehittäminen ja ylläpito. Petrin toimenkuvaan kuuluvat myös erilaiset asiakkaiden toiminnan riskiarvioinnit (erityisesti räjähdysvaaralliset tilat), lupahakmukset, henkilöstövalmennukset ja lakisääteisten HSE-vaatimuksien täyttymisen arvioinnit.

Petri toimii myös vaarallisten aineiden maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantajana useille eri asiakasyrityksille.

Erityisosaaminen

​Johtamisjärjestelmien rakentaminen, kehittäminen ja ylläpito (ISO 14001, ISO 45001); Ympäristöjohtaminen; Turvallisuusjohtaminen; Työturvallisuus; Riskikartoitukset; HSE -valmennukset ja –koulutukset; Turvallisuuskoordinaattori, ATEX; VAK-turvallisuusneuvonantaja; Suuronnettomuusvaarojen arvioinnit

Pätevyydet

Turvallisuusneuvonantaja (VAK)

Kemikaalien ja nestekaasulaitosten käytönvalvoja

Turvallisuuskoordinaattori

Työturvallisuuskorttikouluttaja

Petri Blomberg

Senior Consultant, HSEQ / HSEQ Manager

Joensuu

SKOL02

FENIA NIEMITZ

​Fenia toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana ympäristö-, työturvallisuus- ja laatujohtamiseen liittyvissä projekteissamme. Fenia on ollut vahvasti mukana kehittämässä digitaalista LAWLY -pilvipalvelua yritysten toimintaa koskevien lakisääteisten ja sidosryhmävaatimusten tunnistamiseen, hallintaan ja täyttymisen osoittamiseen. Tällä hetkellä hän keskittyy edistämään asiakkaidemme vastuullista liiketoimintaa mm. kehittämällä erilaisiin HSE-standardeihin pohjautuvia järjestelmiä sekä toteuttamalla aiheeseen liittyviä arviointeja ja koulutuksia.

Erityisosaaminen

​Yritysvastuu ja kestävä kehitys, Ympäristöjohtaminen; Turvallisuusjohtaminen; Johtamisjärjestelmät (ISO 14001, ISO 45001);  Työturvallisuus; Riskikartoitukset; Auditoinnit; Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntö ja vaatimusten täyttymisen arviointi.

Fenia Niemitz

Senior Consultant, HSEQ / HSEQ Manager

M.Sc. Economics, B. Env. Engineering

Kuopio

SKOL03

Vesa-Pekka Melleri

​Vesa-Pekka on turvallisuustekniikan diplomi-insinööri. Vahvimpia osaamisalueita ovat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen (QEHS) sekä yrityksen riskienhallinta eri muodoissaan. Myös liiketoiminnan ja toimintaprosessien hallittu kehittäminen projektien tai laajempien kehityshankkeiden avulla sekä yritysten yhteiskuntavastuun hallinta kuuluvat Vesa-Pekan vahvuuksiin. Vesa-Pekalla on yli 15 vuoden kokemus teollisuuden erilaisten kehitys- ja johtotehtävien parissa. Arvokasta kokemusta on kertynyt projektityyppisestä liiketoiminnasta voimalaitos- ja laivanrakennusteollisuudessa, konepajateollisuudesta, teollisuuden kunnossapidosta sekä elintarviketeollisuudesta.

Erityisosaaminen

​Johtamisjärjestelmien rakentaminen, kehittäminen ja ylläpito (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001); Laatujohtaminen; Ympäristöjohtaminen; Turvallisuusjohtaminen; Työturvallisuus; Turvallisuuskulttuurin kehittäminen; Riskikartoitukset; Auditoinnit; HSEQ -valmennukset ja –koulutukset.

Vesa_Pekka Melleri

Senior Consultant, HSEQ / HSEQ Manager

Diplomi-insinööri, turvallisuustekniikka

Espoo

SKOL02

Sanna Anttila

​Sanna on turvallisuustekniikan diplomi-insinööri ja opiskellut osana tutkintoa sekä myös sen jälkeen laajemmin psykologiaa. Sanna on toiminut yli 10 vuotta työturvallisuusjohtamisen opettajana ja tutkijana Tampereen teknillisellä yliopistolla. Hän on vetänyt ja toteuttanut useita projekteja turvallisuuden edistämiseksi erilaisten teollisuusyritysten, sairaanhoitopiirien, kuntien ja viranomaisorganisaatioiden kanssa. Hän on toiminut useamman vuoden myös Suomen Ergonomiayhdistyksen hallituksen jäsenenä (vuoteen 2019 asti). Rambollilla Sannan työ on keskittynyt muun muassa HSE-lainsäädännön vaatimuksiin ja niiden hallintaan asiakasyritysten tukena. Lainsäädännön vaatimusten yhä parempi tunteminen onkin nykyisin Sannan intohimo. Sannan vahvuutena on ihmislähtöinen lähestymistapa turvallisuuden edistämiseen liiketoiminta- ja järjestelmälähtöisen toiminnan rinnalla. Sannalle asiakkaiden auttaminen ja asiakkaiden tyytyväisyys lopputulokseen on sydämen asia.

​Sanna on tällä hetkellä hoitovapaalla, mutta tekee tiimissä töitä noin yhden päivän viikossa.

Erityisosaaminen

​HSE-lainsäädännön muutokset ja lainsäädännön vaatimusten täyttymisen arviointi; Työturvallisuusjohtaminen; Turvallisuuskulttuurin kehittäminen; Työturvallisuusriskienarvioinnit; Psykososiaaliset kuormitustekijät; Viranomaisyhteistyö; Oppilaitosyhteistyö

Blogikirjoitukset, artikkelit yms.

​Sanna on tehnyt useita tieteellisiä julkaisuja sekä artikkeleita eri ammattilehtiin. Esimerkiksi:

​Nenonen, S.; Anttila, S.; Hyytinen, T.; Kivistö-Rahnasto, J. (2020): Considerations of safety in the development of industrial services: Matter of course or matter of chance? Safety Science 129, 2020. Linkki: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520301636

​Nenonen, N.; Kivistö-Rahnasto, J.; Anttila, S. (2019): How Workplaces Actually Carry Out OSH-Related Risk Assessment and Management. Linkki: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20497-6_22

​Nenonen, S.; Anttila, S.; Hyytinen, T. (2017) Kilpailuetua turvallisuudesta? Teollisten palveluiden turvallisuus kiinnostaa sekä asiakkaita että palveluntuottajia. Kunnossapidon ja tuotannon erikoislehti, Promaint 1/2017.

Sanna Anttila

Senior Consultant, HSEQ / HSEQ Manager

Diplomi-insinööri, TTY

Turvallisuustekniikka

Tampere

SKOL03

​Petri Vaattovaara

​Petri on toiminut viimeisen 20 vuoden aikana monipuolisissa turvallisuus-, ympäristö-, hyvinvointi- ja laatuasiantuntijan tehtävissä  sekä  toimintojen ja prosessien kehittämiseen liittyvistä koulutus-, koordinointi- ja johtotehtävistä. Hän on työskennellyt noiden vuosien aikana kouluttajana, koordinaattorina, rakennuttajana, ympäristötutkijana, kemikaalivastaavana, projektien johtajana, HSE asiantuntijana, turvallisuusjohtajana, suojelupäällikkönä, HSE managerina ja työsuojelupäällikkönä sekä yhtiöiden hallitusten ja työryhmien jäsenenä.

​​Erityisosaaminen

​Petri Vaattovaaran erityisiä osaamisalueita teollisuus- ja toimipaikkaympäristöissä ovat HSEQ koulutukset sekä työturvallisuusjohtaminen (mm. riskikartoitukset, tutkinnat, suunnitelmat, raportit, työturvallisuusauditoinnit, työsuojelu, työhyvinvointi, lakisääteisyys, kemikaalit, ISO 45001 ylläpito) ja ympäristöturvallisuusjohtaminen (mm. päästöt, vuodot, jätteet, raportit, kemikaalit, ISO 14001 ylläpito).

​​Pätevyydet

Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvoja, 2016, TUKES

Blogikirjoitukset, artikkelit yms.

​https://www.researchgate.net/profile/Petri_Vaattovaara

Petri Vaattovaara

Senior HSEQ

FM (Kemia), opettaja,  FT (ympäristöfysiikka), Dosentti

Kuopio

SKOL02