Nina Cross

​Ninalla on lähes 20 vuoden kokemus konsulttina ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaatimusten arvioinnista ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Hän on toiminut useiden monikansallisten yritysten neuvonantajana mm. jätehuollon, informattioteknologian, energiasektorin, kemianteollisuuden, suunnittelun, terveyspalvelujen, elektroniikan sekä metsä- ja paperiteollisuuden parissa. Työkokemusta löytyy niin projektien johtamisesta kuin HSE-konsultoinnin ja kouluttamisenkin osa-alueilta. Ninan erityisosaamista ovat vaatimustenmukaisuusarvioinnit sekä johtamisjärjestelmien (ISO 14001 ja ISO 45001) kehittäminen ja ylläpito. Ninalla on myös laaja kokemus I ja II –vaiheen HSE Due Diligence -arvioinneista sekä teollisuuskiinteistöjen että kaupallisten rakennusten osalta. Hän on työskennellyt yli 100 kohteessa pohjoismaissa ja Irlannissa sekä UK:ssa.

Expertise

​Johtamisjärjestelmien rakentaminen, kehittäminen ja ylläpito (ISO 14001, ISO 45001); Ympäristöjohtaminen; Turvallisuusjohtaminen; Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntö; Toiminnan vaatimustenmukaisuus; Auditoinnit; Due Diligence

Pätevyydet

​Työturvallisuuskorttikouluttaja

Nina Cross

Department Manager

LL.B. (Hon), MSc

Espoo

SKOL02

FENIA NIEMITZ

​Fenia toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana ympäristö-, työturvallisuus- ja laatujohtamiseen liittyvissä projekteissamme. Fenia on ollut vahvasti mukana kehittämässä digitaalista LAWLY -pilvipalvelua yritysten toimintaa koskevien lakisääteisten ja sidosryhmävaatimusten tunnistamiseen, hallintaan ja täyttymisen osoittamiseen. Tällä hetkellä hän keskittyy edistämään asiakkaidemme vastuullista liiketoimintaa mm. kehittämällä erilaisiin HSE-standardeihin pohjautuvia järjestelmiä sekä toteuttamalla aiheeseen liittyviä arviointeja ja koulutuksia.

Erityisosaaminen

​Yritysvastuu ja kestävä kehitys, Ympäristöjohtaminen; Turvallisuusjohtaminen; Johtamisjärjestelmät (ISO 14001, ISO 45001);  Työturvallisuus; Riskikartoitukset; Auditoinnit; Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntö ja vaatimusten täyttymisen arviointi.

Fenia Niemitz

Senior Consultant, HSEQ / HSEQ Manager

M.Sc. Economics, B. Env. Engineering

Kuopio

SKOL03

Sanna Anttila

​Sanna on turvallisuustekniikan diplomi-insinööri ja opiskellut osana tutkintoa sekä myös sen jälkeen laajemmin psykologiaa. Sanna on toiminut yli 10 vuotta työturvallisuusjohtamisen opettajana ja tutkijana Tampereen teknillisellä yliopistolla. Hän on vetänyt ja toteuttanut useita projekteja turvallisuuden edistämiseksi erilaisten teollisuusyritysten, sairaanhoitopiirien, kuntien ja viranomaisorganisaatioiden kanssa. Hän on toiminut useamman vuoden myös Suomen Ergonomiayhdistyksen hallituksen jäsenenä (vuoteen 2019 asti). Rambollilla Sannan työ on keskittynyt muun muassa HSE-lainsäädännön vaatimuksiin ja niiden hallintaan asiakasyritysten tukena. Lainsäädännön vaatimusten yhä parempi tunteminen onkin nykyisin Sannan intohimo. Sannan vahvuutena on ihmislähtöinen lähestymistapa turvallisuuden edistämiseen liiketoiminta- ja järjestelmälähtöisen toiminnan rinnalla. Sannalle asiakkaiden auttaminen ja asiakkaiden tyytyväisyys lopputulokseen on sydämen asia.

​Sanna on tällä hetkellä hoitovapaalla, mutta tekee tiimissä töitä noin yhden päivän viikossa.

Erityisosaaminen

​HSE-lainsäädännön muutokset ja lainsäädännön vaatimusten täyttymisen arviointi; Työturvallisuusjohtaminen; Turvallisuuskulttuurin kehittäminen; Työturvallisuusriskienarvioinnit; Psykososiaaliset kuormitustekijät; Viranomaisyhteistyö; Oppilaitosyhteistyö

Blogikirjoitukset, artikkelit yms.

​Sanna on tehnyt useita tieteellisiä julkaisuja sekä artikkeleita eri ammattilehtiin. Esimerkiksi:

​Nenonen, S.; Anttila, S.; Hyytinen, T.; Kivistö-Rahnasto, J. (2020): Considerations of safety in the development of industrial services: Matter of course or matter of chance? Safety Science 129, 2020. Linkki: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520301636

​Nenonen, N.; Kivistö-Rahnasto, J.; Anttila, S. (2019): How Workplaces Actually Carry Out OSH-Related Risk Assessment and Management. Linkki: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20497-6_22

​Nenonen, S.; Anttila, S.; Hyytinen, T. (2017) Kilpailuetua turvallisuudesta? Teollisten palveluiden turvallisuus kiinnostaa sekä asiakkaita että palveluntuottajia. Kunnossapidon ja tuotannon erikoislehti, Promaint 1/2017.

Sanna Anttila

Senior Consultant, HSEQ / HSEQ Manager

Diplomi-insinööri, TTY

Turvallisuustekniikka

Tampere

SKOL03